Tin tức
  • năng lực hoạt động

    năng lực hoạt động
    Với hơn 8 năm hình thành và phát triển, tới nay Công ty Top A đã đạt được những thành công nhất định dựa trên những nền tảng năng lực bền vững: Chiền lược phát triển bền vững, các đối tác hợp tác tiềm lực, hệ thống quản lý chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ công nhân viên đông đảo, nhiệt huyết..... và đặc biệt là mối quan hệ thân thiết với các khách hàng là trung gian phân phối