Ông Nguyễn Đình Liêu- Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tới thăm doanh nghiệp sản xuất khẩu trang Kissy.

Vừa qua, ông Nguyễn Đình Liêu Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tới thăm doanh nghiệp sản xuất khẩu trang Kissy.

Bà Phạm Huệ Nương, Giám đốc doanh nghiệp cho biết hiện có 44 công nhân viên, trong đó có 36 người khuyết tật, chủ yếu là khiếm thính làm việc tại doanh nghiệp. Ngoài đào tạo nghề nghiệp, Doanh nghiệp sản xuất khẩu trang sợi hoạt tính Kissy còn góp phần rèn luyện ý thức lao động, hoà nhập cộng đồng cho các em. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp vẫn đảm bảo không lao động khuyết tật nào nào phải nghỉ việc do thiếu việc làm, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận người khiếm thính đến học và làm nghề.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trung ương Hội Nguyễn Đình Liêu giới thiệu về hoạt động của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam trong công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. Chủ tịch cũng động viên doanh nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, tiếp tục tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động, góp phần thực hiện quyền của người khuyết tật. Chủ tịch lưu ý lãnh đạo Doanh nghiệp sớm tìm hiểu, đề nghị Phòng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quận và thành phố hướng dẫn làm thủ tục để Doanh nghiệp được công nhận là Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Nhà nước.

Hoàng Dung (Tạp chí Người Bảo trợ)

Lượt truy cập: 2480 - Cập nhật lần cuối: 03/10/2013 23:20:09 PM

Tin mới hơn: